Този сайт използва временни бисквитки (cookies) и Google fonts за да подобри работата ви с него. Поради тов вашето IP ще бъде предоставено на трета страна. Разбрах

Устойчиво развитие

Ние се стремим към устойчиво развитие на организацията, ресурсите, хората и обществото като цяло.  Осигуряваме публичност и прозрачност на управлението, защитаваме правата на всички акционери и се отнасяме към тях равнопоставено. Основни принципи са разумно и ефективно управление на ресурсите на дружеството и контрол на риска.

Устойчивото развитие е важен фактор за всеки отговорен бизнес. Това важи с особена сила за опаковъчната индустрия, защото все повече продукти се продават опаковани.

Ние сме убедени, че следвайки отговорните и етични бизнес практики във веригата от доставки, поддържайки безопасни и здравословни условия на труд, опазването на околната среда и подкрепата на обществени и социални проекти ще ни помогне да изградим стабилна компания в полза на служителите, акционерите и обществото като цяло.

Политиката по Корпоративна социална отговорност и устойчиво развитие