Този сайт използва временни бисквитки (cookies) и Google fonts за да подобри работата ви с него. Поради тов вашето IP ще бъде предоставено на трета страна. Разбрах

Околна среда

Намаляване на разходите за енергия, вода и други материали при производството на опаковки е основна цел за бизнеса. Опаковъчната индустрия има ключова роля в тези усилия и много компании предлагат иновативни технологии за устойчиво управление и опазване на околната среда. Алуминиевите капачки предпазват и съхраняват продуктите и по този начин спомагат за намаляване на загубата от развала на продуктите. Освен това те са 100% рециклируеми. Според проучване на EAFA 75% от алуминият произвеждан някога е все още в обръщение и се използва. За рециклирането на алуминий е необходима с до 95% по-малко енергия отколкото за първоначалното му производтсвото.

Херти постоянно инвестира в нови технологии, които увеличават енергийната ефективност. Използваме материали от доставчици, които прилагат етични бизнес практики.    

Херти осъзнава важността на опазването на природата и отделя внимание на ефективно използване на ресурсите и инвестира в строителството на пречиствателна станция.

Като акционер и партньор на „Екопак” АД в  работата си „Херти” спазва всички принципи за опазване и възстановяване  на околната среда.

Политика по околната среда