Този сайт използва временни бисквитки (cookies) и Google fonts за да подобри работата ви с него. Поради тов вашето IP ще бъде предоставено на трета страна. Разбрах

Иновации

Ръководството на Херти е отдадено на идеята за развитие на иновативни продукти и намиране на оригинални решения за своите клиенти. Един от основните двигатели за компанията е развитието на интелектуалната собственост. Дирекция „Развойна дейност, управление на качеството и риска, изследвания и анализи” има за цел да организира и подобрява процесите свързани със създаването на нови продукти, проучване на нови материали и технологии, и въвеждане в реално производство на нови и подобрени продукти. Екипът от специалисти работи активно с клиентите и разработва нови продукти по техен индивидуален дизайн и изисквания.

Ръководството на компанията прилага и иновации на работното място чрез технологични и организационни подобрения. Това създава условия за постигане на високи резултати и най-добро представяне на персонала. Натрупаното знание е основа за развитие на иновативни продукти, идеи, технологии и управленски процеси. Управлението на знанието е приоритет и се съхранява в информационна система, иновативна по своята същност. Разбирането и прилагането на този подход допринася много за конкурентноспособността на компанията, устойчивото развитие и удовлетвореността на клиентите и персонала.