Този сайт използва временни бисквитки (cookies) за да подобри работата ви с него. Разбрах

Уведомление LEI код

С  оглед изискването на разпоредбата на чл. чл. 79б от ЗППЦК и в срока съгласно разпоредбата на §60 от ДР на ЗППЦК (ДВ, бр. 62 от 2017 г.) Херти АД регистрира международния идентификатор за финансовите пазари  LEI  код, чрез EQS Group AG.