Този сайт използва временни бисквитки (cookies) за да подобри работата ви с него. Разбрах

Херти АД кандидат бенефициент по проект „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020, обявява процедура избор с публична покана при условията на §4, ал. 4 от ПМС 160/01.07.2016 г.

2017.06.14

Херти АД, кандидат бенефициент по проект за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с Вх.рег. №  BG16RFOP002-3.002-0100 «Повишаване на енергийната ефективност и разширяване на производствения капацитет на "Херти" АД“ по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-3.002 - Повишаване на енергийната ефективност в големи предприятия по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020, обявява процедура избор с публична покана при условията на §4, ал. 4 от ПМС 160/01.07.2016 г. с предмет:

«Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на производствено оборудване: Линия за нанасяне на лаково покритие и декорация съставена от Линия за нанасяне на лаково покритие и Офсет линия за декорация - 1 брой»

Краен срок за подаване на оферти: 17:00 часа на 22.06.2017 г.

Необходими документи: