Този сайт използва временни бисквитки (cookies) и Google fonts за да подобри работата ви с него. Поради тов вашето IP ще бъде предоставено на трета страна. Разбрах

Репортаж за финално събитие по проект GALP/ Herti 10/11/2022

2022.11.17

Представяне на проект GALP Greener ALuminum Cap беше проведено в производствената база на „Херти“ АД на 10 ноември 2022г. Над 20 участника – представители на местни и регионални медии, търговски партньори, служители на дружеството – научиха повече за „Херти“ АД, както и конкретните цели и резултати на проекта. След представеното от г-н Захариев, изп. директор и г-н Денчев, технически директор и проектен мениджър, се проведе кратка дискусия за ползите на иновативната зелена технология за печатане на алуминиеви капачки и литография на алуминиеви листи. Представена беше и разработената съвместно с проектния партньор от Норвегия ICB Digital AS система за данни (Индустрия 4.0). В допълнение беше демонстрирано работещото оборудване от служители на „Херти“ АД. 

В следствие на проектните дейности ще се постигне оптимизиране на производствените процеси, увеличен производствен капацитет, по-кратки срокове за производство и доставка, подобрено качество на продукцията, намалени енергийни разходи с положителен екологичен ефект. Благодарение на изброените показатели „Херти“ АД ще се наложи по-успешно на международните пазари като водещ производител на алуминиеви капачки.

Проектът е реализиран с финансовата подкрепа на Норвежкия финансов механизъм 2014-2021, в рамките на програма “Развитие на бизнеса, иновации и МСП в България”.