Този сайт използва временни бисквитки (cookies) и Google fonts за да подобри работата ви с него. Поради тов вашето IP ще бъде предоставено на трета страна. Разбрах

Разкриване на регулирана информация

2022.01.13

Херти АД подписа договор с фирма „Сервиз Финансови Пазари” ЕООД за предоставяне на информационни услуги и разпространение на регулирана информация по смисъла на ЗППЦК, както и на друга информация (ad hoc), в съответствие с нормативните изисквания, в Република България и държавите - членки на Европейския съюз (ЕС) по начин, който гарантира изпълнението от Херти на законовите му задължения за разпространяване на информацията към обществеността съгласно изискванията на глава шеста "а" от ЗППЦК и чл. 43а от Наредба № 2 на КФН. Информацията ще се разпространява чрез информационната система и медия „X3News”.

Договорът е в сила от 01.01.2022 г.