Този сайт използва временни бисквитки (cookies) и Google fonts за да подобри работата ви с него. Поради тов вашето IP ще бъде предоставено на трета страна. Разбрах

Проект “GALP Greener ALuminum Cap (Implementation of green innovative production processes under Industry 4.0)”

2021.08.04

 

                                                                                                    

На 14 юни 2021г. „Херти“ АД започна изпълнението на проект “GALP Greener ALuminum Cap (Implementation of green innovative production processes under Industry 4.0)” с финансовата подкрепа на Норвежкия финансов механизъм 2014-2021, в рамките на програма “ Развитие на бизнеса, иновации и МСП в България”.

Проектът ще бъде изпълнен през следващите 18 месеца в гр. Плиска, България. Стойността на целия проект е 1 703 540 евро, като сумата на безвъзмездната финансова помощ 800 000 евро представлява 46,96% от допустимите разходи на проекта.

Главната цел на проекта “GALP Greener ALuminum Cap (Implementation of green innovative production processes under Industry 4.0)” е повишаване на конкурентоспособността на „Херти“ АД посредством въвеждане на иновативен зелен процес на печатаща линия за алуминиеви листи, оборудване за покритие и лакиране на алуминиеви листи и внедряване на индустрия 4.0. Като резултат проектът ще постигне оптимизирано производство, увеличен капацитет, подобрено качество на продукта, по-кратки срокове за производство и доставка, намалени разходи и положителен ефект върху околната среда. Новото оборудване ще намали консумацията на газ с 20%, което от своя страна ще доведе до намаляване на емисиите с 329 тона СО2 за година.

В допълнение, дейностите по проекта ще подобрят бизнес сътрудничеството между България и Норвегия, като предоставят добри норвежки практики за разработка, включваща нови знания (Индустрия 4.0).