Този сайт използва временни бисквитки (cookies) и Google fonts за да подобри работата ви с него. Поради тов вашето IP ще бъде предоставено на трета страна. Разбрах

Социална отговорност

Ръководството на Херти АД подкрепя идеята за отговорния бизнес, който не само носи полза на бизнеса и обществото, но също така допринася за социалното, икономическо и екологично развитие и подобряване на качеството на живот като цяло. Херти АД приема КСО като система за управление на взаимоотношенията между фирмата и обкръжаващата я среда.

Ръководството постоянно полага грижи за създаване и подобряване на условията на труд в предприятието и развитие на персонала, за да осигури атмосфера на взаимно уважение и принадлежност към компанията.  

Декларация за социална отговорност

Дългосрочните добри взаимоотношения с партньорите, клиентите и конкуренцията повишават доверието на обществото в компанията.

Херти работи във взаимна връзка с всички обществени и държавни структури и си съдейства с тях, тъй като е част от обществото. Основните усилия и дейности са насочени към създаване на благоприятна среда в общината и населеното място, където оперира фирмата. Не оставаме безучастни към нуждите на образованието, културата, здравеопазването, околната среда. За оказваната подкрепа на обществено полезни каузи нееднократно сме награждавани като Дарител на годината от структурите на местната власт.