Този сайт използва временни бисквитки (cookies) и Google fonts за да подобри работата ви с него. Поради тов вашето IP ще бъде предоставено на трета страна. Разбрах

История

Началото е поставено през 1993 г. с една машина, произвеждаща два размера алуминиеви капачки.

Днес Херти произвежда годишно над 1 милиард изделия, които се използват за затваряне на почти всички съществуващи видове бутилки.

Съвместно с ключови клиенти и с  дъщерната компания „Тихерт”, специализирана в инструменталното производство, „Херти” разработва и пуска на пазара нови продукти всяка година.

2017г. – Създаване на дъщерно дружество Херти САЩ 

2015 г. Херти става член на КРИБ

2014 г. – Получаване на оценка за иновационен капацитет от Европейската академия за управление на иновациите.

2013 г. – Въвеждане на САП

2012 г. – Създаване на дъщерно дружество „Херти Германия”

2010 г. - Сертификация по BRC/IOP Глобален стандарт за опаковане и опаковъчни материали

2008 г. – Стартиране търговията с акции на „Херти” АД на Българска фондова борса.

2007 г. - Преобразуване в Акционерно Дружество, създаване на дъщерни дружества „Херти Англия”, „Херти Франция” и „Тихерт”

2005 г. - Прилагане за първи път на МСФО.

2004 г. - Херти става съучредител и акционер в Екопак България АД

2003 г. - Стартира производството на пластмасови  дозатори за алуминиеви капачки.

2000 г. - Първата сертификация на “Херти” по ISO 9001 и създаване на фирма “Херти груп интернашънъл” в Румъния

1993 г – Създаване на Херти като дружество с ограничена отговорност , с основна цел производство на алуминиеви винтови капачки за високоалкохолни напитки.

 

Усилията на ръководството са насочени към поддържане на високо качество, индивидуален подход към клиентите, разбиране на потребностите на всеки от тях и консултирането им с цел предоставяне на цялостни решения за опаковки.

Ръководството на компанията е приело Националния кодекс за корпоративно управление и го прилага в цялостната си дейност. „Херти” е социално отговорна компания, чиято обществена ангажираност  е отличена с грамоти от областните  и общински власти, както и от търговската палата и културни институти.

„Херти” е член на SEDEX, CETIE и Closures group.